Μαγνήτες φερρίτη τόξου / τμήματος


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων