Μπλοκ / Ορθογώνιοι Μαγνήτες Φερρίτη


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων