ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Εικονίδιο PDF

Διάγραμμα μαγνητικών ιδιοτήτων Honsen Magnetics-Sintered NdFeB

Εικονίδιο PDF

Honsen Magnetics-Business Policy

Εικονίδιο PDF

Honsen Magnetics-Περιβαλλοντική Πολιτική

Εικονίδιο PDF

Honsen Magnetics-Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Εικονίδιο PDF

Διάγραμμα μαγνητικών ιδιοτήτων Honsen Magnetics-Sintered NdFeB T-Series

Εικονίδιο PDF

Δήλωση Συμμόρφωσης Honsen Magnetics-RoHs για πυροσυσσωματωμένους μαγνήτες NdFeB

Εικονίδιο PDF

Δήλωση Συμμόρφωσης Honsen Magnetics-RoHs για μαγνήτες της σειράς T Sintered NdFeB

Εικονίδιο PDF

DIN_IEC_60404_2003-02 Μαγνητικά Υλικά

Εικονίδιο PDF

DIN-17410-1977-05

Εικονίδιο PDF

GB_T 3217-1992 Μέθοδοι δοκιμής των μαγνητικών ιδιοτήτων των μόνιμων μαγνητικών υλικών

Εικονίδιο PDF

GB_T 3217-2013 IEC 60404-51993.MOD Μόνιμα Μαγνητικά Υλικά - Μέθοδοι Μέτρησης Μαγνητικών Ιδιοτήτων

Εικονίδιο PDF

GB_T 12796.1-2012 Permanent Ferrite Magnets- Part1 Generic Specification

Εικονίδιο PDF

GB_T 12796.2-2012 Permanent Ferrite Magnets-Part2 Section Specification for Permanent Ferrite Magnets for Permanent Ferrite Magnets for Micromotors

Εικονίδιο PDF

GB_T 12796-1991 Γενική προδιαγραφή για μόνιμους μαγνήτες φερρίτη

Εικονίδιο PDF

GB_T 13560-2000 Υλικά για μόνιμους μαγνήτες από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο βόριο νεοδυμίου

Εικονίδιο PDF

GB_T 13560-2009 Υλικά για μόνιμους μαγνήτες από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο βόριο νεοδυμίου

Εικονίδιο PDF

GB_T 13888-1992 Μέθοδοι μέτρησης της καταναγκασμού των μαγνητικών υλικών σε ανοιχτό μαγνητικό κύκλωμα

Εικονίδιο PDF

GB_T 13888-2009 IEC 60404-71982 Μέθοδοι μέτρησης της καταναγκασμού των μαγνητικών υλικών σε ανοιχτό μαγνητικό κύκλωμα

Εικονίδιο PDF

GB_T4180-2000 Μόνιμο μαγνητικό υλικό από κοβάλτιο σπανίων γαιών

Εικονίδιο PDF

GB_T4180-2012 Μόνιμο μαγνητικό υλικό από κοβάλτιο σπανίων γαιών

Εικονίδιο PDF

IS-3073_1967 India_Assessment_Of_Surface_Roughnes

Εικονίδιο PDF

ISO 4527-2003

Εικονίδιο PDF

ISO-TS-16949-2009-Τρίτη-Έκδοση

Εικονίδιο PDF

Honsen Magnetics-Sintered Ferrite Magnet Properties


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων