Μηχανική Υποστήριξη

Μηχανική Εφαρμογών

Η ομάδα μηχανικών μας μπορεί να παράσχει υποστήριξη για το έργο σας, από την ιδέα σχεδιασμού μόνιμου μαγνήτη έως τη σχεδίαση πρωτοτύπων, και τελικά να τεθεί σε παραγωγή.
Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη προϊόντων, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

-Εξειδίκευση σχεδιασμού μόνιμου μαγνήτη
- Επιλογή υλικού
- Ανάπτυξη συναρμολόγησης
-Ανάλυση σε όλο το σύστημα

Συμβατικό έργο

Παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες μηχανικής με σύμβαση ως επέκταση των εσωτερικών μηχανικών πόρων των πελατών μας.Η ομάδα των μηχανικών μας μπορεί να παρέχει εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη για να καλύψει οποιαδήποτε ζήτηση.
Για να παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις αιχμής, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

-Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
-Σχεδίαση πρωτοτύπου
-Δοκιμή και επαλήθευση

Ερευνα και ανάπτυξη

Συμμετέχουμε ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη που σχετίζεται με το σχεδιασμό και τις λύσεις μόνιμου μαγνήτη.
Για έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Έρευνα με σύμβαση
-Προσαρμοσμένη σύνθεση
-Ανάπτυξη υλικών
- Ανάπτυξη εφαρμογών

εικ

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων