Μαγνήτες συστοιχίας Halbach

Μαγνήτες συστοιχίας Halbach

  • Μαγνητικό σύστημα συστοιχίας Halbach

    Μαγνητικό σύστημα συστοιχίας Halbach

    Η διάταξη Halbach είναι μια δομή μαγνήτη, η οποία είναι μια κατά προσέγγιση ιδανική δομή στη μηχανική.Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί το ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο με τον μικρότερο αριθμό μαγνητών.Το 1979, όταν ο Klaus Halbach, ένας Αμερικανός μελετητής, διεξήγαγε πειράματα επιτάχυνσης ηλεκτρονίων, βρήκε αυτή την ειδική δομή μόνιμου μαγνήτη, βελτίωσε σταδιακά αυτή τη δομή και τελικά σχημάτισε τον λεγόμενο μαγνήτη "Halbach".

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων