Πέταλο / Μαγνήτες φερρίτη σε σχήμα U


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων