Γραμμικοί μαγνήτες κινητήρα

Γραμμικοί μαγνήτες κινητήρα

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων