Μαγνητικά άγκιστρα

Μαγνητικά άγκιστρα

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων