Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής

Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων