Μαγνητικές ακίδες

Μαγνητικές ακίδες

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων