Μαγνήτες Γραφείου & Εκπαίδευσης


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων