Πυροσυσσωματωμένοι μαγνήτες AlNiCo


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων