Συμπιεσμένοι μαγνήτες NdFeB Bonded


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων