Μαγνήτες κλείστρου

Μαγνήτες κλείστρου

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων