Συνεργάτες

ΥΦΑΔΙ
Πέρασμα
LG
borgwarner
Toyota
Λίντε
Bosch
Γκάρετ
Nidec
Ντάισον
GM
Siemens
Electrolux
Αμαζόνα

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων