Ικανότητα Ε&Α

Ελπίζουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τη θετική και μακροπρόθεσμη υποστήριξη και τα ανταγωνιστικά προϊόντα με προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα την τρέχουσα αγορά και να ενισχύσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.Ελπίζουμε να προωθήσουμε τη δική μας ανάπτυξη και ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και να επιτύχουμε νέα διείσδυση στην αγορά.Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης και ηγετικής μας στρατηγικής σε μόνιμους μαγνήτες και μαγνητικά συγκροτήματα και εφαρμογές, η εταιρεία πρέπει να αναπτύξει μοναδικές πρωτοποριακές τεχνολογίες για να καλύψει τις απαιτητικές ανάγκες των πελατών.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, το τμήμα Ε & Α, με επικεφαλής τον πολύ έμπειρο αρχιμηχανικό, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκμεταλλευτεί τους πόρους εμπειριών και τεχνικών δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμοι στη Honsen Magnetics, διατηρώντας παράλληλα μακροχρόνια επαφή με τους πελάτες μας και ατενίζοντας το μέλλον για την πρόβλεψη της τεχνολογικής προόδου και των αναδυόμενων αγορών.Κάθε έργο έχει ανεξάρτητη ομάδα Ε & Α για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου των εν εξελίξει ερευνητικών έργων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

1
2
5
6
3
7
8

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων