Μαγνητικό Ανυψωτικό

Μαγνητικό Ανυψωτικό

Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων