Ανώμαλοι / Προσαρμοσμένοι Μαγνήτες Φερρίτη


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων