Βιομηχανικά μαγνητικά συγκροτήματα


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων