Μαγνητικός Εξοπλισμός & Συσκευή


Κύριες εφαρμογές

Κατασκευαστής μόνιμων μαγνητών και μαγνητικών συγκροτημάτων